Τελευταία άρθρα

Quality since 1985.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το Σύστημα Προόδου και Πιστοποίησης της Ελληνικής Ακαδημίας χωρίζεται σε τέσσερα επίπεδα (Basic, Intermediate, Advanced και Senior), τα οποία αποτελούνται από τρία υπο-επίπεδα.

Όπως ήδη έχουμε τονίσει, η διδασκαλία προς όλους γίνεται βάσει αυτών των επιπέδων, ανεξαρτήτως εάν επιθυμούν ή όχι να λάβουν μέρος σε προαιρετικές εξετάσεις και να πιστοποιηθούν. Εάν, ωστόσο, κάποιος μαθητής είναι έτοιμος και επιθυμεί, μπορεί να ζητήσει να εξεταστεί από τον Επικεφαλής Εκπαιδευτή στην ύλη του επιπέδου του. Σε περίπτωση επιτυχίας του στις εξετάσεις, ο μαθητής λαμβάνει τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, ένα από την Ελληνική Ακαδημία Τάι  Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου και ένα από την Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού – Κουνγκ Φου, με την αναγνώριση της Ελληνικής Πολιτείας, καθώς και ειδικό σήμα το οποίο δείχνει το επίπεδό του (Σημείωση: Για τη δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεων και απονομής βαθμών και διπλωμάτων έχει δοθεί στην Ελληνική Ακαδημία Τάι  Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου και τον Επικεφαλής Εκπαιδευτή της ειδική άδεια και εξουσιοδότηση από τον Μεγάλο Δάσκαλο Γου Κονγκ Γιου).

Στο Επίπεδο Basic, ο μαθητής χτίζει τη βάση του, εξασκούμενος στις Βασικές Στάσεις και τις Ασκήσεις για την ορθή σωματική δομή, την απόκτηση ισορροπίας και σταθερότητας, το λύσιμο των αρθρώσεων, τον συντονισμό του σώματος και τον συγχρονισμό της κίνησης με την αναπνοή.

Ταυτόχρονα, διδάσκεται την πιο δημοφιλή πλευρά του Τάι Τσι Τσουάν, τη Φόρμα (Παραδοσιακή Φόρμα των 108 Σχημάτων). Αρχικά μαθαίνει τα Σχήματα μεμονωμένα, και στη συνέχεια τα συνδέει σε αλυσίδες κινήσεων, μέχρι να ολοκληρώσει και τα 108 Σχήματα. Στο Επίπεδο Basic, η Φόρμα διδάσκεται στο Πρώτο Επίπεδό της (το Μηχανικό), με το κάθε μεμονωμένο Σχήμα να αναλύεται λεπτομερώς στις επιμέρους κινήσεις του.

Εδώ γίνεται και η πρώτη επαφή με το Σπρώξιμο των Χεριών (Pushing Hands) – τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της Φόρμας και των Μαχητικών Εφαρμογών-, με τις ασκήσεις Παραγωγής Δύναμης (στον αέρα και σε στόχους),  καθώς και με απλές εφαρμογές κινήσεων της Φόρμας. Τέλος, διδάσκονται ειδικές ασκήσεις ανακοπής πτώσεων και κυβιστήσεις, πολύ χρήσιμες στα επόμενα επίπεδα (όταν ο μαθητής δουλεύει σε μεγαλύτερο βάθος τις Μαχητικές Εφαρμογές) αλλά και στην καθημερινότητά του, σε περίπτωση απώλειας ισορροπίας και πτώσης.

Το Επίπεδο ολοκληρώνεται όταν ο μαθητής μπορεί να εκτελέσει την Παραδοσιακή Φόρμα των 108 Κινήσεων στο Πρώτο, Μηχανικό Επίπεδο, σε έναν ικανοποιητικό βαθμό.

Για την ύλη του επιπέδου και των διαβαθμίσεών του αλλά και τους ελάχιστους χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα της Ύλης.

Στο Επίπεδο Intermediate, συνεχίζονται οι διορθώσεις και οι τελειοποιήσεις στη Φόρμα, που αναδεικνύουν μέρος της μεγάλης αξίας της, μέσα από τα οφέλη που γνωρίζει ο μαθητής.

Η Φόρμα διδάσκεται, αρχικά, στο Δεύτερο Επίπεδό της (Ροή) και, ακολούθως, στο Τρίτο (Συνειδητή κίνηση). Δίνεται περισσότερη έμφαση στην ποιότητα της κίνησης (που γίνεται πιο απαλή, συνεχής, ομαλή, ρέουσα και κυκλική), σε σημαντικές λεπτομέρειες της δομής του σώματος, καθώς και στη συγκέντρωση του νου και της καθοδήγησης του σώματος από αυτόν. Η εμβάθυνση υποστηρίζεται και από την εκμάθηση της, εξ ολοκλήρου κυκλικής, Διεθνούς Αγωνιστικής Φόρμας των 54 Κινήσεων. Έμφαση δίνεται, επίσης, στην περαιτέρω ανάλυση των επιμέρους στοιχείων των Σχημάτων της Φόρμας, στην εκτέλεσή τους και προς την αντίθετη κατεύθυνση, στις ασκήσεις Παραγωγής Δύναμης και τις Εφαρμογές που εμπεριέχουν, ενώ το εύρος των ασκήσεων επεκτείνεται.

Στο Επίπεδο αυτό διδάσκονται οι πρώτες τέσσερις Φόρμες Δύο Ατόμων, τις οποίες δημιούργησε ο Δάσκαλος Γου για το σύστημα Duanwei της Chinese Wushu    Association, οι 18 πρώτες ασκήσεις της Φόρμας των 24 Ασκήσεων Τσι Κουνγκ της Οικογένειας Γου και ακόμη περισσότερες και πιο εξελιγμένες ασκήσεις Σπρωξίματος των Χεριών.

Τέλος, στα Μεσαία Επίπεδα διδάσκονται ολοκληρωμένα δύο από τα τέσσερα όπλα της Οικογενείας Γου, το Ruller και η Σπάθα, καθώς και οι βασικές ασκήσεις και οι Φόρμες της Λόγχης.

Για την ύλη του επιπέδου και των διαβαθμίσεών του αλλά και τους ελάχιστους χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα της Ύλης.

Στο Επίπεδο Advanced, η εμβάθυνση στη Φόρμα προχωράει, καθώς δουλεύονται τα πολύ υψηλά Επίπεδά της, αρχικά το Τέταρτο (Δύναμη) και στη συνέχεια το Πέμπτο (Αναπνοή/Τσι). Όπως λέει και ο Δάσκαλος Γου, όλη η ουσία της Φόρμας είναι η ανακάλυψη, η καλλιέργεια και η έκφραση της Δύναμης, κάτι το οποίο γίνεται πράξη στο Επίπεδο Advanced.

Σε αυτό το Επίπεδο, διδάσκεται επίσης η Καθιστή Φόρμα της Οικογενείας Γου, συνεχίζεται η εμβάθυνση στα Σχήματα της Παραδοσιακής Φόρμας, στην εκτέλεσή τους και προς την αντίθετη κατεύθυνση, στις ασκήσεις Παραγωγής Δύναμης και τις Εφαρμογές που εμπεριέχουν. Διδάσκονται, ακόμα, οι δύο τελευταίες Φόρμες Δύο Ατόμων της Chinese Wushu Association, οι τελευταίες έξι ασκήσεις της Φόρμας των 24 Ασκήσεων Τσι Κουνγκ της Οικογενείας Γου και ακόμη πιο εξελιγμένες ασκήσεις Σπρωξίματος των Χεριών, φτάνοντας πλέον στο Ελεύθερο Σπρώξιμο των Χεριών.

Τέλος, στο Επίπεδο Advanced ολοκληρώνεται η διδασκαλία της Λόγχης και διδάσκεται ολοκληρωμένα το Ξίφος.

Για την ύλη του επιπέδου και των διαβαθμίσεών του αλλά και τους ελάχιστους χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα της Ύλης.

Το Επίπεδο Senior έρχεται σαν επιστέγασμα της μακροχρόνιας πορείας του μαθητή, όχι τόσο για να δώσει καινούργια ύλη αλλά περισσότερο για να συμβάλει στην ακόμη μεγαλύτερη εμβάθυνση και κατανόηση της ήδη διδαχθείσας. Εξ άλλου, το Τάι Τσι Τσουάν είναι μια εξάσκηση ζωής, και δεν τελειώνει ποτέ η μελέτη και η εμβάθυνση σε αυτό.

Η νέα ύλη, που δίνει το Επίπεδο Senior, είναι η Κυκλική Φόρμα των 108 Σχημάτων, την οποία ο μαθητής διδάσκεται με πολλούς διαφορετικούς τρόπους εκτέλεσης και ταχύτητες, και δύο από τα πιο καλά κρυμμένα «μυστικά» του Τάι Τσι Τσουάν και της Οικογενείας Γου –τα Τσι Κουνγκ του Μικρού και του Μεγάλου Ουρανού, τα οποία προορίζονταν μόνο για τους Εσωτερικούς Μαθητές της Οικογενείας (Disciples) αλλά προσφάτως ο Δάσκαλος Γου αποφάσισε να τα δώσει πλέον ελεύθερα σε όλους τους αφοσιωμένους μαθητές.

Κατά τα άλλα, όλη η ύλη και οι Φόρμες εξετάζονται και πάλι κάτω από νέο πρίσμα και τις ήδη αποκτηθείσες γνώσεις και ικανότητες του μαθητή και εκτελούνται πλέον σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο και από την αντίθετη κατεύθυνση.

Για την ύλη του επιπέδου και των διαβαθμίσεών του αλλά και τους ελάχιστους χρόνους που απαιτούνται για την ολοκλήρωσή τους, παρακαλούμε ανατρέξτε στην αντίστοιχη σελίδα της Ύλης.