Τελευταία άρθρα

Quality since 1985.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Εάν κάποιος μαθητής επιθυμεί να γίνει εκπαιδευτής, και ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις, οφείλει να περάσει από το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών. Το Πρόγραμμα αυτό μπορεί να διδαχθεί είτε σε Σχολή Εκπαιδευτών, την οποία θα έχει οργανώσει η Ελληνική Ακαδημία, είτε σε ιδιαίτερα μαθήματα με τον Επικεφαλής Εκπαιδευτή.

Στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, ο ασκούμενος μαθαίνει πώς να διδάσκει, εμβαθύνοντας με αυτόν τον τρόπο ακόμη περισσότερο στη δική του γνώση. Η συμμετοχή, που συνεχίζεται όσο ο εκπαιδευτής παραμένει ενεργός, επιτρέπεται μόνον σε όσους έχουν ήδη κατακτήσει το Επίπεδο Basic 3 και μόνο μετά από έγκριση του Επικεφαλής Εκπαιδευτή.

Κάτω από ειδικές προϋποθέσεις, η συμμετοχή στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών επιτρέπεται και σε επαγγελματίες εκπαιδευτές άλλων στυλ Τάι Τσι Τσουάν, Πολεμικών Τεχνών και Συστημάτων Σωματικής Εκγύμνασης (Πιλάτες, Γιόγκα κ.α.), οι οποίοι επιθυμούν να εντάξουν το παραδοσιακό Γου Τάι Τσι Τσουάν στις σχολές τους.

Στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών, εκτός από τα πρακτικά θέματα των ασκήσεων του Τάι Τσι Τσουάν, διδάσκονται Διδακτική, Ανατομία της Κίνησης, Φυσιολογία του Ανθρωπίνου Σώματος, Πρώτες Βοήθειες, Θεωρία του Τάι Τσι Τσουάν, Μελέτη, Ανάλυση και Εφαρμογή των Κλασσικών Κειμένων του Τάι Τσι Τσουάν κ.α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όλα τα διπλώματα εκπαιδευτών εκδίδονται σε δύο μορφές, μία από την International Wu Style Tai Chi Chuan Federation, υπογεγραμμένα από τον Δάσκαλο Γου Κουόνγκ Γιου και μία από την Ε.Ο. Γουσού – Κουνγκ Φου, με την αναγνώριση της Ελληνικής Πολιτείας.

Οι εκπαιδευτές της Ελληνικής Ακαδημίας δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις σχολές προπονητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (ΓΓΑ), όταν αυτές διοργανώνονται από την καθ’ ύλην αρμόδια, Ε.Ο. Γου Σου – Κουνγκ Φου, ώστε να πιστοποιούνται από την Ελληνική Πολιτεία μέσω της ΓΓΑ και να μπορούν να εκδώσουν Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος.

Στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών διδάσκει και εξετάζει τους υποψήφιους εκπαιδευτές ο Επικεφαλής Εκπαιδευτής της Ελληνικής Ακαδημίας, μετά από ειδική άδεια που έχει λάβει από τον Δάσκαλο Γου Κουόνγκ Γιου.

Διπλώματα Εκπαιδευτών

BASIC INSTRUCTOR

(Δικαιούται να διδάσκει όλα τα επίπεδα Basic):

Μόλις ο ενδιαφερόμενος περάσει τις εξετάσεις του επιπέδου Βasic 3, δικαιούται να συμμετάσχει στο ειδικό Σχολείο Εκπαιδευτών, ώστε να λάβει το δίπλωμα του Basic Instructor.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι ο Basic Instructor να ολοκληρώσει τα Επίπεδα Intermediate, ώστε να λάβει το δίπλωμα Intermediate Instructor, δικαιούται να διδάσκει μέχρι ένα επίπεδο κάτω από το δικό του. Εάν δηλαδή ένας εκπαιδευτής Basic κατέχει το Intermediate 2, μπορεί να διδάξει και το Επίπεδο Intermediate 1.)

INTERMEDIATE INSTRUCTOR

(Δικαιούται να διδάσκει όλα τα επίπεδα Basic και Intermediate):

Μόλις ο μαθητής επιτύχει στις εξετάσεις του επιπέδου Intermediate 3, δικαιούται να λάβει επιπλέον εκπαίδευση στον εκπαιδευτικό τομέα, ώστε να λάβει το δίπλωμα του «Intermediate Instructor».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι ο Intermediate Instructor να ολοκληρώσει τα Επίπεδα Advanced, ώστε να λάβει το δίπλωμα Advanced Instructor, δικαιούται να διδάσκει μέχρι ένα επίπεδο κάτω από το δικό του. Εάν δηλαδή ένας εκπαιδευτής Intermediate κατέχει το Advanced 2, μπορεί να διδάξει και το Επίπεδο Advanced 1.)

ADVANCED INSTRUCTOR

(Δικαιούται να διδάσκει όλα τα επίπεδα Basic, Intermediate και Advanced, καθώς και ένα Επίπεδο κάτω από το δικό του, όσο προχωράει στην ύλη):

Μόλις κάποιος περάσει τις εξετάσεις του Advanced 3, δικαιούται να λάβει επιπλέον εκπαίδευση στον εκπαιδευτικό τομέα, ώστε να λάβει το δίπλωμα του Advanced Instructor. (Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μπορεί ο υποψήφιος να παρουσιάσει σοβαρό διδακτικό έργο και ομάδα επίδειξης της Παραδοσιακής Φόρμας των 108 Σχημάτων, των βασικών Pushing Hands και Εφαρμογών με μαθητές του).