Τελευταία άρθρα

Quality since 1985.

Σύντομη ιστορία του Τάι Τσι Τσουάν

Η ιστορία του Τάι Τσι Τσουάν χάνεται στα βάθη του χρόνου και καλύπτεται από πέπλο μυστηρίου. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές για τη δημιουργία του, οι πιο διαδεδομένες από τις οποίες είναι δύο. Η επικρατέστερη (η οποία είναι αυτή που υποστηρίζεται από τις Οικογένειες Γιανγκ και Γου) μας λέει ότι το Τάι Τσι Τσουάν δημιουργήθηκε στα όρη Γουτάνγκ από τον Ταοϊστή μοναχό Τσανγκ Σαν Φενγκ (Chang San Feng), ο οποίος το πιθανότερο είναι να πρόκειται για μυθικό πρόσωπο, κάπου ανάμεσα στο 1100 και το 1350. Η δεύτερη εκδοχή ισχυρίζεται ότι το Τάι Τσι Τσουάν δημιουργήθηκε στο χωριό Τσεν, από τον στρατηγό Τσεν Γουάνγκ Τινγκ (Chen Wang Ting), περί τα μέσα του 17ου αιώνα, κάτι το οποίο, ωστόσο, το παραδέχεται μόνο η Οικογένεια Τσεν, για προφανείς λόγους.

Το μόνο ιστορικά εξακριβωμένο είναι ότι το Τάι Τσι Τσουάν έγινε προσιτό σε ευρύτερο κοινό και ξεκίνησε να εξαπλώνεται  στην Κίνα από τον Γιανγκ Λου Τσαν (Yang Lu Chan), τους γιους του αλλά και τους μαθητές τους.  Ο Γιανγκ Λου Τσαν διδάχτηκε το Τάι Τσι Τσουάν στο χωριό Τσεν,  από τον τότε επικεφαλής της Οικογενείας Τσεν, Τσεν Τσανγκ Τσινγκ (Chen Chang Ching), εισχωρώντας  στο σπίτι του (κατά μία ανεξακρίβωτη ιστορία) με πονηρό τρόπο, αφού το στυλ κατά την παράδοση δεν διδασκόταν σε ανθρώπους εκτός Οικογενείας. Όταν ολοκλήρωσε τη μαθητεία του, ξεκίνησε να διδάσκει το σύστημα στο Πεκίνο, στα μέσα του 1800. Από τον Γιανγκ Λου Τσαν, τους δύο γιούς του, Γιανγκ Μπαν Χόου (Yang Ban Hou) και Γιανγκ Τζιαν Χόου (Yang Jian Hou), καθώς και τους απογόνους τους, θεμελιώθηκε και διαδόθηκε το στυλ Γιανγκ. Από την Οικογένεια Γιανγκ διδάχθηκε το Τάι Τσι Τσουάν και η Οικογένεια Γου, η οποία αφού το τροποποίησε με βάση τη δική της γνώση και εμπειρία (βλ. σχετική σελίδα) διαμόρφωσε το στυλ Γου.

Από εκεί και πέρα, και μέχρι το Τάι Τσι Τσουάν να φτάσει στις ημέρες μας, πέρασε από μία πολύ μεγάλη διαδρομή και από εκατοντάδες δασκάλους, κατά την οποία υπέστη πολύ σοβαρές μεταλλάξεις, προσμίξεις και τροποποιήσεις στην κίνηση αλλά και τους στόχους του, μέχρι το σημείο στις περισσότερες περιπτώσεις να έχει γίνει αγνώριστο. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν τρόποι για τους επιμελείς και προσεκτικούς ενασκούμενους ή ενδιαφερόμενους να καθοδηγηθούν στο χάος που επικρατεί σήμερα στο Τάι Τσι Τσουάν. Πολλές φορές αρκεί μία έρευνα στα γενεαλογικά δένδρα των διαφόρων στυλ και δασκάλων, καθώς και η κοινή λογική, για να μπορέσει κάποιος να βρει τον αυθεντικό δρόμο.