Τελευταία άρθρα

Quality since 1985.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

(Ελληνική Ακαδημία Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου)

ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Εισαγωγή

Είναι κοινός τόπος για τους σοβαρά ασκούμενους στο Τάι Τσι Τσουάν, ότι ο στρεβλός τρόπος με τον οποίο διαδόθηκε στη Δύση, όχι μόνο δεν του επέτρεψε να οργανώσει σωστά την ύλη του και να εξελίξει τις διδακτικές του μεθόδους αλλά, αντιθέτως, οδήγησε στο να θεωρούνται η οργάνωση και η μεθοδικότητα απορριπτέος μοντερνισμός, από ευρείς κύκλους ασκουμένων, ακόμη και διδασκόντων του λεγόμενου «Τάι Τσι».

Είναι σύνηθες σε πολλές σχολές να μην παρέχεται καν διδασκαλία, και ο μαθητής απλώς να μιμείται όπως μπορεί τον εκπαιδευτή του, με την ανυπόστατη αιτιολόγηση ότι «έτσι κάνουν στην Κίνα» ή ότι «μόνο μετά από πάρα πολλά χρόνια εξάσκησης, και χωρίς να απαιτείται καμία επεξήγηση από τον εκπαιδευτή, το “Τάι Τσι” σού αποκαλύπτεται και το κατανοείς».

Ως αποτέλεσμα, η κάθε νεώτερη γενιά ασκουμένων και εκπαιδευτών προκύπτει πιο φτωχή σε γνώσεις και ικανότητες, καταδικάζοντας το Τάι Τσι Τσουάν σε μία φθίνουσα πορεία. Όσο μεγαλώνει ο αριθμός των ατόμων που εξασκούνται, τόσο αυτό, αντί να εξελίσσεται, φτωχαίνει σε ποιότητα και βάθος. Ταυτόχρονα, καθίσταται όλο και πιο δύσκολο για τον ενδιαφερόμενο, να βρει εκπαιδευτή με ολοκληρωμένη και βαθιά γνώση του.

Έτσι, η τόσο σύνθετη, βαθιά και ολοκληρωμένη αυτή τέχνη, όλο και περισσότερο, παίρνει στη συνείδηση του κόσμου τη θέση ενός εξωτικού τύπου άσκησης, η οποία είτε απλά προάγει την απαλότητα, τη χάρη και την ομορφιά είτε γίνεται μια ήπια γυμναστική για ηλικιωμένους και ασθενείς είτε παρουσιάζεται από διάφορα ρεύματα του New Age σαν μία μυστηριακή αποτύπωση και έκφραση των μυστικών του σύμπαντος και του Τάο. Ωστόσο, όπως έχουμε υποστηρίξει σε εκτενή αρθρογραφία μας, το Τάι Τσι Τσουάν δεν είναι τίποτε από όλα αυτά.

Στην προσπάθειά τους να λύσουν τα παραπάνω προβλήματα, όλο και περισσότεροι Μεγάλοι Δάσκαλοι ευθυγραμμίζονται με τις σύγχρονες μεθόδους διδακτικής και υιοθετούν διάφορα συστήματα προόδου και πιστοποίησης, παρέχοντας έναν πιο ορθολογικό και σύγχρονο τρόπο διδασκαλίας αλλά και κίνητρα στον Δυτικό μαθητή να προχωρήσει σε βάθος τη μαθητεία του.

Στο πνεύμα αυτών των εξελίξεων, και μετά από πολλά χρόνια εντατικής άσκησης, μελέτης και δοκιμών, μπορούμε με χαρά να παρουσιάσουμε στους Έλληνες ασκούμενους στο Τάι Τσι Τσουάν, το Σύστημα Προόδου και Πιστοποίησης Μαθητών και Εκπαιδευτών της Ελληνικής Ακαδημίας Τάι Τσι Τσουάν της Οικογενείας Γου.

Τι είναι το Σύστημα Προόδου και Πιστοποίησης και ποιος ο σκοπός του

Σε αδρές γραμμές, το Σύστημα Προόδου και Πιστοποίησης αφορά α) τη λεπτομερή καταγραφή, οργάνωση και καταμερισμό σε επίπεδα της πλήρους ύλης του Τάι Τσι Τσουάν, όπως εξασκείται από την Οικογένεια Γου και τον Δάσκαλο Γου Κουόνγκ Γιου, β) μία πλήρη και σύγχρονη διδακτική μεθοδολογία, ώστε ο εκπαιδευτής να μπορεί να διδάσκει μεθοδικά και συστηματοποιημένα και ο μαθητής να κατανοεί πλήρως την ύλη και να μπορεί να την αξιοποιεί αναλόγως των επιθυμιών του (διατήρηση ή βελτίωση της υγείας και της φυσικής του κατάστασης, χαλάρωση, αυτοσυγκέντρωση, ισορροπία, αυτοάμυνα κ.α.), γ) τη δυνατότητα απόκτησης επίσημων πιστοποιήσεων που θα αποδεικνύουν την επάρκεια, όποιου μαθητή το επιθυμεί, στη δεδομένη ύλη και δ) την εκπαίδευση, πιστοποίηση και συνεχή επιμόρφωση εκπαιδευτών, με στόχο την όλο και πιο σφαιρική και βαθιά γνώση και διάδοση του Τάι Τσι Τσουάν και της διδακτικής του μεθοδολογίας.

Άξονες του Συστήματος Προόδου και Πιστοποίησης

  1. Ο μαθητής γνωρίζει από την αρχή της μαθητείας του όχι μόνο ποια ακριβώς είναι η πλήρης ύλη του Γου Τάι Τσι Τσουάν αλλά και το πότε θα διδαχτεί το κάθε κομμάτι της.
  2. Η γνώση και η ικανότητα του μαθητή χτίζονται σαν ένα γερό οικοδόμημα, ξεκινώντας από τη βάση της τέχνης και προχωρώντας στα υψηλότερα επίπεδα, όπου κατανέμονται, μεθοδικά και ισορροπημένα, τα πιο σύνθετα και απαιτητικά κομμάτια της ύλης.
  3. Ο ασκούμενος, από το ξεκίνημα της μαθητείας του, λαμβάνει, σε ισορροπημένες δόσεις, γνώσεις από όλους τους διαφορετικούς αλλά αλληλοσυμπληρούμενους τομείς της ύλης. Αυτή η μέθοδος επιτρέπει στον μαθητή να κατανοεί τη λειτουργία της κάθε κίνησης, και να αποκτάει ευρεία και ιδία αντίληψη για την τέχνη, και όχι απλώς να μιμείται κατά προσέγγιση κινήσεις, των οποίων το νόημα και τον σκοπό αδυνατεί να κατανοήσει, όπως όταν περιορίζεται σε έναν ή δύο μόνο τομείς του Τάι Τσι Τσουάν.
  4. Δίνεται στον μαθητή ο απαιτούμενος χρόνος για να μάθει και να εμβαθύνει στην ύλη του, χωρίς να του αποκρύπτονται γνώσεις (όπως συχνά συμβαίνει), χωρίς βιασύνη αλλά και χωρίς να περιμένει ατελείωτα χρόνια, παραμένοντας στάσιμος, με μόνη αιτία την άγνοια ή/και την ανασφάλεια του εκπαιδευτή του.
  5. Όποιος μαθητής  το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα, να εξεταστεί και να λάβει επίσημο δίπλωμα από τους πλέον έγκυρους φορείς, που θα αποδεικνύει ότι έχει μάθει επαρκώς την ύλη του. Ωστόσο, η υπαγωγή στο σύστημα των εξετάσεων ΔΕΝ είναι υποχρεωτική, ούτε και εξαρτάται κατά κανέναν τρόπο η πρόοδος του μαθητή από τη συμμετοχή του ή όχι σε αυτές. Η διδασκαλία ακολουθεί ακριβώς το Σύστημα Προόδου και Πιστοποίησης και παρέχεται με την ίδια ποσότητα και ποιότητα σε όλους, είτε συμμετέχουν στις εξετάσεις είτε όχι, ανάλογα με το πραγματικό τους επίπεδο, το ενδιαφέρον που δείχνουν και την τεχνική τους κατάρτιση.
  6. Διαχωρίζεται η έννοια της εκπαίδευσης και πιστοποίησης του μαθητή από αυτές του εκπαιδευτή. Ο μαθητής, όσο ψηλά κι αν φθάσει, δεν δικαιούται να διδάσκει, αν δεν περάσει από τη σχετική υποχρεωτική εκπαίδευση. Η διδασκαλία είναι από μόνη της μία πολύ υψηλή και δύσκολη τέχνη, και ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει όχι μόνον να έχει επάρκεια γνώσεων αλλά να γνωρίζει και τον τρόπο να τις διδάξει σωστά και αποτελεσματικά -κάτι εντελώς διαφορετικό από το απλώς να τις εκτελεί.
  7. Ο υποψήφιος εκπαιδευτής μπορεί να αποκτήσει την πιστοποίησή του σε συντομότερο διάστημα, σε σχέση με ό,τι γινόταν στο παρελθόν, έχοντας ωστόσο λάβει μία ουσιαστική και συστηματοποιημένη εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η εξάπλωση του παραδοσιακού, αυθεντικού Τάι Τσι Τσουάν, ενώ περιορίζεται ο χώρος των αυτοδίδακτων «εκπαιδευτών». Ο ασκούμενος που έχει διάθεση να προσφέρει, δεν έρχεται αντιμέτωπος με στρεβλές νοοτροπίες, που γίνονται τροχοπέδη, και ο νέος εκπαιδευτής διδάσκοντας, έχει τη δυνατότητα, να μαθαίνει ο ίδιος πιο ολοκληρωμένα. «Μαθαίνω διδάσκοντας», λέει το ρητό.

Εν συνεχεία, ο νέος εκπαιδευτής όχι απλώς έχει το δικαίωμα αλλά και ενθαρρύνεται να συνεχίσει τη μεθοδική μαθητεία του στο Σύστημα, σε μεγάλο βάθος χρόνου, ώστε να διασφαλίζεται το εύρος και η ποιότητα της γνώσης και της διδασκαλίας του.

 

Επίσημοι φορείς στους οποίους στηρίζεται το Πρόγραμμα Προόδου και Πιστοποίησης

Το Σύστημα Προόδου και Πιστοποίησης της Ακαδημίας μας έχει την πλήρη αναγνώριση του Επικεφαλής της Οικογενείας Γου και Δασκάλου μας, Γου Κουόνγκ Γιου και της International Wu Style Federation, μοναδικούς αρμόδιους φορείς παγκοσμίως για την ορθή διδασκαλία και πιστοποίηση του αυθεντικού στυλ Γου.

Είναι επίσης αναγνωρισμένο από την Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού – Κουνγκ Φου και πλήρως εναρμονισμένο με τα όσα ισχύουν στην Chinese και την International Wushu Federation.

Η Ελληνική Ομοσπονδία Γουσού – Κουνγκ Φου είναι η μόνη αναγνωρισμένη από την Ελληνική Πολιτεία, Ομοσπονδία Κινεζικών Πολεμικών Τεχνών, και η ενεργός συμμετοχή μας σε αυτήν εξασφαλίζει στους μαθητές μας το δικαίωμα απόκτησης διπλωμάτων αναγνωρισμένων από το κράτος, και Πτυχίου Προπονητή και Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, για τους εκπαιδευτές μας.

Η International Wushu Federation είναι ο μοναδικός επίσημος φορέας παγκοσμίως  εξουσιοδοτημένος να εκδίδει διπλώματα Ντουάν (αντίστοιχο των Ιαπωνικών Νταν), με πραγματική αξία διεθνώς, βασισμένα πάνω στην ύλη που έχει εγκρίνει η Chinese Wushu Association, η οποία είναι ο μοναδικός επίσημος φορέας της Κινεζικής Πολιτείας για το Γουσού και το Τάι Τσι Τσουάν. Η συνεργασία και συμμετοχή του Δασκάλου μας, Γου Κουόνγκ Γιου, στην Chinese Wushu Association, παρέχει στους μαθητές και εκπαιδευτές της Ακαδημίας μας τη δυνατότητα συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση διπλωμάτων Ντουάν, απευθείας από την International Wushu Federation.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Δάσκαλος Γου Κουόνγκ Γιου έχει αναγνωριστεί από την Chinese Wushu Association ως η μοναδική αυθεντική πηγή του στιλ Γου παγκοσμίως, και όποιος διεκδικήσει δίπλωμα Ντουάν (στο στιλ Γου) από αυτήν, πρέπει να εξεταστεί στην ύλη της Φόρμας των Δύο Ατόμων, την οποία έχει δημιουργήσει ο ίδιος ο Δάσκαλος Γου Κουόνγκ Γιου, και διδάσκουμε στην Ακαδημία μας.