Τελευταία άρθρα

    Sorry, no posts matched your criteria.

Ιστορία του Στυλ Γου GrandMaster Wu Chien Chuan (1870–1942) demonstrating Wu style Tai Chi Chuan Sword. po Ιστορία του Τάι τσι Τσουάν GrandMaster Wu Chien Chuan Practicing Wu style Tai Chi Chuan with his student po

Welcome to the official website of the Hellenic Wu’s Tai Chi Chuan Academy.

Hellenic Wu’s Tai Chi Chuan Academy is a non-profit organization and one of the 15 Wu’s Tai Chi Chuan  Academies worldwide appointed and recognized by the renowned Wu Family and the International Wu Style Tai Chi Chuan Federation.

After the decision of the Great Master Wu Kwong Yu, our Academy represents the Wu Family, and has been entrusted for the propagation of the Wu style in the Mediterranean area, the Balkan Peninsula and of course, Greece. The Hellenic Academy is authorized to teach, test and certify Wu Tai Chi Chuan instructors, on behalf of the Wu Family and Grandmaster Wu Kwong Yu.

In our site, you will find a wealth of information about Tai Chi Chuan. If you have any questions, or just wish to leave a comment, feel free to contact us.

Hellenic Wu’s Tai Chi Chuan Academy