Τελευταία άρθρα

Quality since 1985.

Grand Master Wu Tai Sin – 吳大 新 (1933 – 2005)

Fourth Generation, Second Son of Grand Master Wu Kung Cho

On July 15, 2001, Grand Master Wu Tai Sin, 4th Generation of the Wu Family, was named Head of the Family and President of the International Wu Style Tai Chi Chuan Federation, and as long as he lived, he was also President of the Tai Chi Chuan Academy of Leadership in Hong Kong.

After the Macau fight in 1954, many Chinese communities throughout Southeast Asia called for the establishment of Training Centers in their areas. Then, Master Wu Kung Yi sent Master Wu Tai Sin to Singapore, Kuala Lumpur and Manila, to establish branches of the Academies there.

He had accepted many Disciples around the world and traveled extensively to Canada and Southeast Asia to teach and promote the Wu style in the Academies there.

Master Wu Tai Sin was a martial arts expert, and his specialty was the saber. He has left behind two DVDs, one for the 108 Traditional Form and one for the 108 Saber Form, with introductory exercises and the entire Forms, analyzed one by one.

Είχε δεχτεί πολλούς Οικογενειακούς μαθητές σε όλο τον κόσμο και ταξίδεψε πολλές φορές στον Καναδά και τη Νοτιοανατολική Ασία προκειμένου να διδάξει και να προωθήσει το στυλ Γου στις εκεί σχολές.

Ο Δάσκαλος Γου Τάι Σιν ήταν ένας ειδήμων των πολεμικών τεχνών, ενώ η εξειδίκευσή του ήταν  η σπάθα. Έχει αφήσει πίσω του δύο DVD, ένα για την Παραδοσιακή Φόρμα των 108 Κινήσεων και ένα για τη Φόρμα της Σπάθας, με εισαγωγικές ασκήσεις αλλά και ολόκληρες τις Φόρμες, αναλυμένες μία – μία κίνηση.